Auteur: corrie

Handen schudden, zal het ooit weer hetzelfde zijn…

Handen schudden, zal het ooit weer hetzelfde zijn…

By corrie on 25 augustus 2020

Het dagelijks leven zit vol momenten die op zich weinig of geen praktisch nut hebben, maar wel betekenisvol kunnen zijn in sociale relaties en persoonlijk leven.

Handelingen waarmee we op een heel directe en soms indringende manier met elkaar communiceren. Het geven van een handdruk is hiervan een simpel voorbeeld. Aan handen valt veel te ontdekken. Geeft iemand een stevige hand of een slap handje, of biedt hij slechts een bosje vingers aan? En met handen kun je ook echt contact maken. We doen handschoenen van tevoren af; men geeft elkaar de onbedekte ‘naakte’ hand.

Handen kunnen helend en verwarmend zijn. Een handdruk kan daardoor weldadig aandoen. Kijk eens hoe mensen bij een groot verdriet elkaar met beide handen omklemmen. De handdruk is een bijzonder gebeuren, we kunnen elkaar ermee vasthouden, iets van eigen kracht overbrengen naar de ander. Elkaar een hand geven is dan een betekenisvolle handeling, het heeft werkelijk met geven van doen.

Natuurlijk hoeven we niet van iedere handdruk een overdreven ceremonie te maken maar toch vind ik het jammer dat er niet meer geschud wordt. Dat we handen hebben is niet toevallig. Met een hand kun je grijpen, be-grijpen. Elkaar be-grijpen, troosten, strelen en liefhebben.

Daarom hoop ik dat we elkaar snel weer de hand kunnen schudden. Elkaar betekenisvol aanraken zodat we, echt tot in onze ziel geraakt worden. Dan ga je weer verder, maar neem je toch iets van die handdruk mee.

warme groet
Corrievanhesebalten


🐣Pasen, een stokoud nieuw begin

By corrie on 13 april 2020

Al duizenden jaren staan mensen al stil bij de wisseling van de seizoenen. Uit de verre oudheid zijn de feesten midzomer -rond 21 juni en van midwinter -rond 23 december, bekend. Maar ook de lente equinox rond 21 maart en de herfst equinox rond 23 september werden gevierd. Het midwinterfeest versmolt vanaf de 4e eeuw tot het kerstfeest en het voorjaarsfeest werd Pasen.

In de prehistorie vierden men in onze gebieden het lentefeest dat gewijd was aan de lentegodin Ostaro. Zij was de godin van het licht en stond symbool voor nieuw leven. Dat was reden om vuur te ontsteken: nieuw licht, nieuw leven.

De Germanen verstopten bij het begin van de lente eieren. Ze begroeven die in de grond om zo hun levenskracht aan de aarde te geven. Nog steeds zijn onze paaseieren symbool van lente en nieuw leven. De haas was voor de Germanen een heilig dier vanwege zijn vruchtbaarheid. 🐣🐰

Lentefeesten zijn bij uitstek vruchtbaarheidsfeesten, van groei en bloei en de komst van het nieuwe leven.
Het christelijk paasfeest vindt z’n oorsprong in de dood en het nieuwe leven via verrijzenis en opstanding van Jezus Christus. Het is een feest dat weer sterk beïnvloed is door het Joodse lentefeest, (de uittocht uit Egypte, feitelijk de geboorte van hun volk). Het is het joodse Pascha waar ons woord Pasen vanaf is geleid. Maar dit joodse lentefeest vindt z’n oorsprong weer in de viering van het eerste lentebrood van Osiris en Isis in Egypte. Wanneer het water van de Nijl zich van de uiterwaarden terugtrok en na zaaiing het eerste graan verscheen, werd met veel feestelijkheden ter ere van de graangoden Osiris en Isis het heilige ongedesemde brood bereid. Het eten van dit nieuwe brood was tegelijk het feest van nieuw leven.

In de eeuwen daarna werden de meeste lentefeesten gekerstend tot paasfeesten, waarbij de oude gebruiken en rituelen zich handhaafden. Er werden nieuwe ceremoniën aan toegevoegd, vergezeld van een nieuw lenteverhaal: het uiteindelijke opstaan van nieuw leven uit de dood. Zoals de natuur

dat laat zien viert men met Pasen de overwinning van de lente op de winter. 🌱

Pasen betekent voorjaar, waar het leven de dood overwint, waar langzaamaan het licht weer sterker wordt en met warmte de kou verdrijft.

gezellige paasdagen🐣💛🐥🐤🐰

crisis

crisis

By corrie on 17 maart 2020

Vaak raakt een crisis ons op meerdere gebieden tegelijkertijd. Dan word de relatie met jezelf, je omgeving, je geliefden, je vrienden , je werk, je verleden, heden en toekomst op scherp gezet. Ze daagt je uit om je een weg te banen door en voorbij de crisis.

Het woord crisis (grieks; kritein) draagt de uitnodiging in zich om te gaan onderscheiden. Je wordt uitgenodigd om te gaan onderscheiden wat ervoor jou toedoet en wat niet. Een crisis doet je ervaren wat je essentieel vindt in het leven en wat niet.

Crisis geeft je de mogelijkheid te vernieuwen door anders naar het leven te kijken. De crisis biedt ook een kans. De bekende oud-voetballer Johan Cruijff verwoordde dit inzicht al toen hij zei dat ieder nadeel zijn voordeel heeft.

Als je leven in de knel komt, als er een crisis ontstaat is dat een moment van bezinning en kunnen zich nieuwe deuren openen. Achter alle pijn kan zich nieuw leven tonen. De crisis biedt een kans tot vernieuwing. Juist als het leven in de knel komt, ontstaat de mogelijkheid te veranderen en verdieping te vinden.

Gisteren op tv hoorde ik dat het Chinese woord 危 机 ons woord is voor ‘crisis’ en dat het uit twee karakters bestaat, 危 (wēi) en 机 (jī).
Het eerste karakter 危 betekent gevaar en het tweede 机 betekent kans. Dit Chinese woord laat zien dat een crisis niet louter negatief is, dat het altijd ook een kans bevat en een keerpunt inhoudt. Deze twee betekenissen horen bij elkaar als donker en licht. Dat geeft hoop. Wie alleen maar het eerste aspect van crisis ziet, doet geen recht aan het tweede karakter van ‘mogelijkheid’, die het ook bevat.

Dit is een belangrijke boodschap omdat een crisis meestal angst genereert. Wie is er niet bang voor afbraak, chaos en vernietiging? Maar waarvoor zijn we bang? Als je naar de natuur kijkt, zie je dat sterven, afbraak en chaos juist zorgen voor vernieuwing, voeding en groei. En wij mensen zijn ook deel van de natuur, we zijn natuur en daarom is het bij ons niet anders.
En ook al hebben we zo graag zekerheid en controle.. de enige zekerheid die we hebben is dat we allemaal dit aardse leven een keer verlaten. Belangrijk is hoe we met ons leven omgaan, invullen.

Controle hebben we niet wél kunnen we invloed uitoefenen…door het donker te omarmen en je te verbinden met licht en liefde .

Problemen als een uitdaging zien om te groeien. We kunnen daarbij leren van kinderen. Zij zien in alles een nieuwe uitdaging. Wat de omstandigheden ook zijn, ze tonen een oneindig vertrouwen in hun vermogen tot creëren. Ze weten van niets iets te maken. Een laken wordt een tent, een hoop zand een mogelijkheid om te creëren. Dit kinderlijke creatieve vermogen kan helpen in de transformatie van een crisis. Zo biedt de crisis altijd ook een kans onze innerlijke kracht te leren gebruiken en het leven verder te verdiepen en te vernieuwen.

En ondertussen, volg je hart gebruik daarbij je verstand en zorg goed voor jezelf en elkaar..

Warme groet
corrievanhesebalten

🎄🕯 Kerstnacht

🎄🕯 Kerstnacht

By corrie on 24 december 2019

🕯Als kind vond ik kerstavond al heel bijzonder. Het geboortefeest van het Licht. Met heel veel licht-rituelen zoals vuur en kaarsen. Want middenin de winternacht ging de hemel open.

De lichtjes in de kerstboom straalde gezelligheid uit. In de donkere kerstnacht met familie en alle bekenden naar de nachtmis. Zingen uit volle borst, Stille nacht, Heilige nacht. Wat een verbondenheid. En dan thuis nog een plak krentenbrood met thee. Het was een magische avond, een heilige avond.

En al hang ik geen kerkgenootschap meer aan, de nacht van verwachting blijft. Alles wordt klaar gemaakt voor de ontmoeting met het wonder. Dat gebeurt van binnenin je; we kunnen even stil staan bij de verwondering en stil worden in onszelf.

Je viert jouw innerlijke geboorte, de terugkeer van het Licht in jou, in je hart. Vrede op aarde vindt hier zijn begin.
Vanuit ons eigen Licht, door te leven vanuit ons hart, maken we het zelf licht op de wereld. Stilte en verwachting helpen creëren.

Stil nu, het ruist al door de lucht! Laat het wonder geboren worden. De wereld en mensheid hebben zoveel licht en liefde nodig!

Allemaal sfeervolle kerstdagen, vol vrede, vertrouwen, liefde en hoop…

Corrie van Hese Balten