Categorie: Teachings

Handen schudden, zal het ooit weer hetzelfde zijn…

Handen schudden, zal het ooit weer hetzelfde zijn…

By corrie on 25 augustus 2020

Het dagelijks leven zit vol momenten die op zich weinig of geen praktisch nut hebben, maar wel betekenisvol kunnen zijn in sociale relaties en persoonlijk leven.

Handelingen waarmee we op een heel directe en soms indringende manier met elkaar communiceren. Het geven van een handdruk is hiervan een simpel voorbeeld. Aan handen valt veel te ontdekken. Geeft iemand een stevige hand of een slap handje, of biedt hij slechts een bosje vingers aan? En met handen kun je ook echt contact maken. We doen handschoenen van tevoren af; men geeft elkaar de onbedekte ‘naakte’ hand.

Handen kunnen helend en verwarmend zijn. Een handdruk kan daardoor weldadig aandoen. Kijk eens hoe mensen bij een groot verdriet elkaar met beide handen omklemmen. De handdruk is een bijzonder gebeuren, we kunnen elkaar ermee vasthouden, iets van eigen kracht overbrengen naar de ander. Elkaar een hand geven is dan een betekenisvolle handeling, het heeft werkelijk met geven van doen.

Natuurlijk hoeven we niet van iedere handdruk een overdreven ceremonie te maken maar toch vind ik het jammer dat er niet meer geschud wordt. Dat we handen hebben is niet toevallig. Met een hand kun je grijpen, be-grijpen. Elkaar be-grijpen, troosten, strelen en liefhebben.

Daarom hoop ik dat we elkaar snel weer de hand kunnen schudden. Elkaar betekenisvol aanraken zodat we, echt tot in onze ziel geraakt worden. Dan ga je weer verder, maar neem je toch iets van die handdruk mee.

warme groet
Corrievanhesebalten


Tarot mijmering

Tarot mijmering

By corrievanhesebalten on 26 juli 2020

Tarotkaart de Dood : het mysterie van de transformatie…
De kruipende  jadegroene rups lijkt in niets op de fladderende nectar drinkende vlinder.
In sommige periodes in ons leven bevinden we ons soms ook in een cocon, een verpoppingsfase. Wanneer het duister is en je verblijft in je donkere innerlijke heiligdom  weet dan dat  je je energie kunt gebruiken voor innerlijke transformatie.

Als je een vlinder ziet worstelen om uit zijn cocon te kruipen kun je in de verleiding komen om hem een handje te helpen, hem willen bevrijden. Maar dit transformatieproces is voor de vlinder noodzakelijk om krachten te vergaren die nodig zijn om in de wereld te overleven.

Hetzelfde geldt voor jou: soms moet je in je eentje in het donker ploeteren om de kracht die je voor je nieuwe jij nodig hebt te ontdekken.  Heb vertrouwen en geduld in het ontwikkelingsproces, dat het resultaat wonderbaarlijk zal zijn.  Als je de uitdaging aanneemt om jezelf te bevrijden ben je in staat om uit te vliegen in je nieuwe vrijheid.

🐣Pasen, een stokoud nieuw begin

By corrie on 13 april 2020

Al duizenden jaren staan mensen al stil bij de wisseling van de seizoenen. Uit de verre oudheid zijn de feesten midzomer -rond 21 juni en van midwinter -rond 23 december, bekend. Maar ook de lente equinox rond 21 maart en de herfst equinox rond 23 september werden gevierd. Het midwinterfeest versmolt vanaf de 4e eeuw tot het kerstfeest en het voorjaarsfeest werd Pasen.

In de prehistorie vierden men in onze gebieden het lentefeest dat gewijd was aan de lentegodin Ostaro. Zij was de godin van het licht en stond symbool voor nieuw leven. Dat was reden om vuur te ontsteken: nieuw licht, nieuw leven.

De Germanen verstopten bij het begin van de lente eieren. Ze begroeven die in de grond om zo hun levenskracht aan de aarde te geven. Nog steeds zijn onze paaseieren symbool van lente en nieuw leven. De haas was voor de Germanen een heilig dier vanwege zijn vruchtbaarheid. 🐣🐰

Lentefeesten zijn bij uitstek vruchtbaarheidsfeesten, van groei en bloei en de komst van het nieuwe leven.
Het christelijk paasfeest vindt z’n oorsprong in de dood en het nieuwe leven via verrijzenis en opstanding van Jezus Christus. Het is een feest dat weer sterk beïnvloed is door het Joodse lentefeest, (de uittocht uit Egypte, feitelijk de geboorte van hun volk). Het is het joodse Pascha waar ons woord Pasen vanaf is geleid. Maar dit joodse lentefeest vindt z’n oorsprong weer in de viering van het eerste lentebrood van Osiris en Isis in Egypte. Wanneer het water van de Nijl zich van de uiterwaarden terugtrok en na zaaiing het eerste graan verscheen, werd met veel feestelijkheden ter ere van de graangoden Osiris en Isis het heilige ongedesemde brood bereid. Het eten van dit nieuwe brood was tegelijk het feest van nieuw leven.

In de eeuwen daarna werden de meeste lentefeesten gekerstend tot paasfeesten, waarbij de oude gebruiken en rituelen zich handhaafden. Er werden nieuwe ceremoniën aan toegevoegd, vergezeld van een nieuw lenteverhaal: het uiteindelijke opstaan van nieuw leven uit de dood. Zoals de natuur

dat laat zien viert men met Pasen de overwinning van de lente op de winter. 🌱

Pasen betekent voorjaar, waar het leven de dood overwint, waar langzaamaan het licht weer sterker wordt en met warmte de kou verdrijft.

gezellige paasdagen🐣💛🐥🐤🐰

crisis

crisis

By corrie on 17 maart 2020

Vaak raakt een crisis ons op meerdere gebieden tegelijkertijd. Dan word de relatie met jezelf, je omgeving, je geliefden, je vrienden , je werk, je verleden, heden en toekomst op scherp gezet. Ze daagt je uit om je een weg te banen door en voorbij de crisis.

Het woord crisis (grieks; kritein) draagt de uitnodiging in zich om te gaan onderscheiden. Je wordt uitgenodigd om te gaan onderscheiden wat ervoor jou toedoet en wat niet. Een crisis doet je ervaren wat je essentieel vindt in het leven en wat niet.

Crisis geeft je de mogelijkheid te vernieuwen door anders naar het leven te kijken. De crisis biedt ook een kans. De bekende oud-voetballer Johan Cruijff verwoordde dit inzicht al toen hij zei dat ieder nadeel zijn voordeel heeft.

Als je leven in de knel komt, als er een crisis ontstaat is dat een moment van bezinning en kunnen zich nieuwe deuren openen. Achter alle pijn kan zich nieuw leven tonen. De crisis biedt een kans tot vernieuwing. Juist als het leven in de knel komt, ontstaat de mogelijkheid te veranderen en verdieping te vinden.

Gisteren op tv hoorde ik dat het Chinese woord 危 机 ons woord is voor ‘crisis’ en dat het uit twee karakters bestaat, 危 (wēi) en 机 (jī).
Het eerste karakter 危 betekent gevaar en het tweede 机 betekent kans. Dit Chinese woord laat zien dat een crisis niet louter negatief is, dat het altijd ook een kans bevat en een keerpunt inhoudt. Deze twee betekenissen horen bij elkaar als donker en licht. Dat geeft hoop. Wie alleen maar het eerste aspect van crisis ziet, doet geen recht aan het tweede karakter van ‘mogelijkheid’, die het ook bevat.

Dit is een belangrijke boodschap omdat een crisis meestal angst genereert. Wie is er niet bang voor afbraak, chaos en vernietiging? Maar waarvoor zijn we bang? Als je naar de natuur kijkt, zie je dat sterven, afbraak en chaos juist zorgen voor vernieuwing, voeding en groei. En wij mensen zijn ook deel van de natuur, we zijn natuur en daarom is het bij ons niet anders.
En ook al hebben we zo graag zekerheid en controle.. de enige zekerheid die we hebben is dat we allemaal dit aardse leven een keer verlaten. Belangrijk is hoe we met ons leven omgaan, invullen.

Controle hebben we niet wél kunnen we invloed uitoefenen…door het donker te omarmen en je te verbinden met licht en liefde .

Problemen als een uitdaging zien om te groeien. We kunnen daarbij leren van kinderen. Zij zien in alles een nieuwe uitdaging. Wat de omstandigheden ook zijn, ze tonen een oneindig vertrouwen in hun vermogen tot creëren. Ze weten van niets iets te maken. Een laken wordt een tent, een hoop zand een mogelijkheid om te creëren. Dit kinderlijke creatieve vermogen kan helpen in de transformatie van een crisis. Zo biedt de crisis altijd ook een kans onze innerlijke kracht te leren gebruiken en het leven verder te verdiepen en te vernieuwen.

En ondertussen, volg je hart gebruik daarbij je verstand en zorg goed voor jezelf en elkaar..

Warme groet
corrievanhesebalten

🎄🕯 Kerstnacht

🎄🕯 Kerstnacht

By corrie on 24 december 2019

🕯Als kind vond ik kerstavond al heel bijzonder. Het geboortefeest van het Licht. Met heel veel licht-rituelen zoals vuur en kaarsen. Want middenin de winternacht ging de hemel open.

De lichtjes in de kerstboom straalde gezelligheid uit. In de donkere kerstnacht met familie en alle bekenden naar de nachtmis. Zingen uit volle borst, Stille nacht, Heilige nacht. Wat een verbondenheid. En dan thuis nog een plak krentenbrood met thee. Het was een magische avond, een heilige avond.

En al hang ik geen kerkgenootschap meer aan, de nacht van verwachting blijft. Alles wordt klaar gemaakt voor de ontmoeting met het wonder. Dat gebeurt van binnenin je; we kunnen even stil staan bij de verwondering en stil worden in onszelf.

Je viert jouw innerlijke geboorte, de terugkeer van het Licht in jou, in je hart. Vrede op aarde vindt hier zijn begin.
Vanuit ons eigen Licht, door te leven vanuit ons hart, maken we het zelf licht op de wereld. Stilte en verwachting helpen creëren.

Stil nu, het ruist al door de lucht! Laat het wonder geboren worden. De wereld en mensheid hebben zoveel licht en liefde nodig!

Allemaal sfeervolle kerstdagen, vol vrede, vertrouwen, liefde en hoop…

Corrie van Hese Balten

✨🌕Volle Maan van         ‘dood en wedergeboorte’🌕✨

✨🌕Volle Maan van ‘dood en wedergeboorte’🌕✨

By corrievanhesebalten on 12 december 2019

Het is de laatste Volle Maan van dit jaar en een krachtige voorbode van het Licht dat eind deze maand opnieuw ‘geboren’ wordt.
De natuur herstelt en herbouwt haar levenskracht voor de vernieuwing in het volgende seizoen. Het leven is naar binnen gericht. Haar energie gaat naar de diepten waar het stil is.

Tijdens de winterzonnewende (21/22 dec) werd de terugkeer van het licht gevierd. Het licht dat de duisternis heeft overwonnen. De kortste dag en langste nacht. Het staat ook voor het Licht dat in jezelf geboren wil worden. Tijd om jezelf voor te bereiden voor de groeikracht die heel langzaam, nu nog in het verborgene, gaat toenemen. Maak verbinding met je hogere zelf of je ziel, want daar liggen je droomzaadjes te sluimeren…

Deze volle maan van 12 december is een “innerlijk” gebeuren, dat heel direct op ons gevoel werkt. De tijd vóór Kerst is voor mij een periode van bezinning, ik stap daarom de Stilte van mijn eigen wezen in, daar waar het warm en veilig is om mezelf ontmoeten. Om me voor te bereiden op dat komende Licht, dat wereldomvattende liefdewezen dat alle duisternis en alle angst overwint.

Een mooie tijd om stil te staan bij je eigen wortels, de plek die je inneemt in de wereld en je wensen voor het komende jaar. Neem de tijd voor rust, stilte en zelfreflectie. Welke inzichten heb je gekregen? En wat heb je met jouw inzichten gedaan? Hoe kun je ze vormgeven?

Dit keer vindt de Volle Maan plaats in het luchtige teken Tweelingen. De Maan in dit luchtteken kan ook emotioneel oppervlakkig maken, omdat eigen gevoelens liever worden omzeild. Het teken Tweelingen heeft twee kanten, twee gezichten. Ze zijn erg veranderlijk. Praten, babbelen, grappen, niks aan de hand… maar er kan ook plots gedoe zijn met woorden: misverstanden, plotselinge veranderingen. De voornaamste valkuilen van de Tweelingen zijn wispelturigheid, rusteloosheid en oppervlakkigheid, let daar dus komende dagen op. Maar de energie van de Maan in Tweeling brengt ook humor, geintjes maken, vrolijkheid en vriendelijk zijn, hoe gezellig is dat in de feestmaand.

De Zon schijnt zijn licht op de Maan vanuit Boogschutter. Dit kan de onrust vergroten, want misschien voel je de drang om uiterlijke en innerlijke horizonnen te verruimen. Door te zoeken naar de zin van bepaalde levenslessen, kun je tijdens deze volle maan een heel helder zicht krijgen op dat wat er onbewust in je speelt. Het werpt licht op hogere kennis en je hogere zijn. Het helpt kennis (weten) om te zetten in wijsheid (doen, je kennis in de praktijk brengen).

De Tarot kaart die ik hierbij trok is Staven 6:
De komende tijd mag je genieten van een doel dat bereikt is. Dat als een overwinning voelt. De innerlijke vrede die daar door ontstaat is niet gekomen door strijd maar door moed, vertrouwen en communicatie. Er ontstaat weer energie om naar iets nieuws uit te kijken. Het kan ook gaan om een hoger doel, Stem je daar op af. Anderen zullen je bijstaan. Vertrouw in het leven, in die bijzondere creatieve kracht.

Full Moon blessings
Corrie

volle maan 12 november 2019

volle maan 12 november 2019

By corrievanhesebalten on 11 november 2019

🌔🌕🌖Volle Maan🌔🌕🌖
12 november de maan van Overleven, transformatie en bewustzijn..
Overleven: in november is het in de natuur de tijd dat het oude vergaat en wordt verteerd. En dat wat sterk is, zal overleven en voeding zijn voor een nieuwe lente, een nieuwe periode in je leven.

En transformatie want het is in de donkere tijd, waarin we meer naar binnen keren, net als de energie zich terug trekt in Moeder aarde. Het is belangrijk jezelf de tijd te geven om iets nieuws in jezelf te laten groeien.

De donkere winterperiode bied je bij de warmte van het vuur de veiligheid en beschutting om je wijsheid in alle rust te laten rijpen. ‘Wijsheid’ hoort ook bij deze maanperiode. Een geschikte tijd om opgedane kennis om te zetten in wijsheid. Jouw eigen-wijsheid. Dat vraag om bewustzijn, om onderscheidingsvermogen. Het vraagt ook om moed en vertrouwen. Vooral ook omdat het nieuwe nog niet daar is, het is dus verleidelijk om vast te houden aan het vertrouwde oude.

Deze volle maan heeft stier energie, die is aards en gericht op concrete en materiële zaken. Daardoor neemt de behoefte aan bescherming en veiligheid toe. Merk je veel Stier-invloed, dan wil je het liefst vasthouden aan wat je bezit en kan je bang zijn om jouw (financiële) zekerheid te verliezen. Maar is er ook behoefte aan warmte, genot en zorgt voor hartelijkheid.

De Zon in schorpioen daagt je uit: durf je het aan om meer intensiteit, diepgang of passie te ervaren? Je kunt mystieke ervaringen hebben, dagdromen en ingevingen krijgen. Ze kunnen je helpen om verbanden te leggen tussen wat er in jouw uiterlijke wereld gebeurt en wat in de diepe lagen van jezelf leeft.
De energie van Stier wil je laten vasthouden aan wat er is, terwijl de energie van Schorpioen als het ware bereid is te sterven voor een hoger doel. Deze twee tegenstrijdigheden emoties kun je nu ook in jezelf ervaren.

De tarotkaart die ik hierbij trok is Staven Vijf. Door de energie van deze kaart vindt er een uitdaging plaats, een innerlijke strijd (waarbij bepaalde aspecten van jezelf met elkaar overhoop liggen). Ze doet een beroep op al ons kunnen om daadwerkelijk iets neer te zetten wat kan groeien. Dat kan dan de komende tijd in ons groeien om in de lente na transformatie het licht te zien. Maar er vindt eerst wel wat geharrewar plaats. Diep zelfonderzoek en bewustwording kan hierbij helderheid bieden.

Full Moon Blessings
Corrie Van Hese Balten

Arcana, boekpresentatie

Arcana, boekpresentatie

By corrievanhesebalten on 15 oktober 2019

Jeetje, ik kon niet slapen vannacht omdat ik me zo onwijs dankbaar blij en vol liefde voelde. Gisteren was echt een geweldige dag voor mij, ✍mijn boekpresentatie. Een feestje en een belangrijk moment voor een schrijver…. Zo super dat zovelen erbij waren. Dat jullie onder het genot van een drankje en hapje mijn speech wilden aanhoren haha. Maar ook voor de lange rij die ontstond toen ik voor een ieder een persoonlijk woordje in het boek schreef. Dank jullie wel..

Maar vanaf nu ben ik super benieuwd wat je van het boek Arcana vindt. En ik hoop echt met heel mijn hart dat het boek je de rust, liefde en inspiratie zal brengen die ik er tijdens het schrijven in heb gestopt.

Dank aan Kimberley en Marike voor de foto’s en Serreno voor de beamer-presentatie. Charlotte bedankt voor de financiële afhandeling. Dank aan slot Purmersteijn voor de goede verzorging, iedereen bedankt!

volle maan

volle maan

By corrievanhesebalten on 14 oktober 2019

🌜🌕De volle Maan van 13 oktober 2019 🌕🌛
Het is overal volop herfst. De wind waait om ons huis. De bladeren, bont gekleurd vallen van de bomen en zullen verteren. Dit zorgt voor voeding van de aarde en maakt een wedergeboorte mogelijk in de lente. Tussen de buien door scharrelen mijn jongste kleinkids in onze tuin op zoek naar kastanjes en eikeltjes. Daarna weer naar binnen voor een mok warme thee. Wanneer je afstemt op deze cyclus dan ga je als vanzelf mee naar ‘binnen’. Net zoals de natuur loslaat en naar binnen keert kom je in het licht van de volle maan ook in contact met je eigen diepe verlangens en gevoelens.

Het is de tijd van de Jachtmaan, met het thema ‘overleven en transformatie’. Vroeger wisten ze: dit is het moment om je op de winter voor te bereiden. En ik weet niet hoe het bij jullie is maar bij mij was het heel druk in de laatste dagen. Dus misschien wil je net als ik bij deze maan weer even stilstaan bij je innerlijke wereld. Wat wil je najagen? Wat in jou mag overleven en groeien? Wat mag voeding zijn voor een nieuwe fase in je leven. Welke negatieve gedachten of angsten mogen getransformeerd worden? Welke diepgaande verandering is er nodig om weer verder te kunnen. We bevinden ons vlak voor Samhain. De Kelten vierden Samhain aan de vooravond van de winter. Samhain is het moment waarop de sluier tussen deze wereld en de volgende op zijn dunste is. Het moment dus om je te richten op de geestelijke wereld, het naar binnen te keren.

Dit keer staat de maan in Ram. Met veel Ram-invloed kun je een drang hebben naar onafhankelijkheid, ben je impulsief en is er behoefte aan actie. Je houdt deze dagen van uitdagingen. Maar de zon staat in weegschaal en die invloed heeft meer te maken met harmonie, die neemt liever geen impulsieve beslissingen.

De Tarotkaart die ik hierbij trok is Bokalen 2. ‘Houd je van jezelf’ is een vraag die je bij deze kaart kunt stellen. Keer naar binnen om te ontdekken hoeveel begrip en liefde je voor jezelf hebt, hoeveel je van jezelf houdt. Bokalen Twee schenkt een energie van harmonieuze vereniging uit liefde, van diepe sympathie en heelwording. De kaart wijst op het begin van een nieuwe of hernieuwde vriendschap/liefde waarin gedeeld wordt vanuit het hart. Ze heeft een zeer positieve uitstraling en staat niet zelden voor verzoening of genezing.

Full Moon Blessings

Corrie