Dag: 14 april 2024

✨𝐝𝐞 𝐇𝐢ë𝐫𝐨𝐟𝐚𝐧𝐭 𝐚𝐥𝐬 𝐢𝐧𝐰𝐢𝐣𝐝𝐞𝐫…

✨𝐝𝐞 𝐇𝐢ë𝐫𝐨𝐟𝐚𝐧𝐭 𝐚𝐥𝐬 𝐢𝐧𝐰𝐢𝐣𝐝𝐞𝐫…

By corrie on 14 april 2024

Vroeger werd de zoeker naar hoger bewustzijn, in de mysteriescholen in Egypte maar ook in andere culturen, via inwijdingen op een spoor gezet dat leidde tot inzicht. De leerling had vaak een lange weg te gaan met afzondering, intensieve scholing en zware beproevingen.

Het is het optillen van de sluiers waardoor steeds meer zichtbaar wordt. Inwijdingen zijn rituelen die met gebruikmaking van symboliek de weg naar dat grote mysterie uitbeelden. Men dient de les die de symboliek biedt te laten indalen en de directe ervaring te omarmen. Zo is ook de grote Arcana bedoeld.

Een inwijding is geen los op zichzelf staand moment. Het is een heilig moment waarbij alles wat je al eigen hebt gemaakt, waar je doorheen geworsteld en – gegroeid bent, samen komt. Veelal ben je daar naar toegegroeid, soms al in meerdere maanden of jaren, een leven of zelf levens lang.

De hogepriester(es) in oude tijden was veelal iemand die een zeer lange inwijdingsweg binnen zichzelf was gegaan, voordat een bepaalde staat van bewustzijn bereikt was om die rol te kunnen vertolken. Maar dat betekende niet dat diegene ‘er al was’. Bewustzijnsgroei en bewustwording gaat altijd verder.De Hiërofant kent de valkuilen en hindernissen. Hij helpt de leerling om geduld op te brengen, halt te houden als er rust nodig is. Of hij stimuleert hem een stap verder te zetten. Maar bovenal kent hij de richting van de eenmaal ingeslagen weg.

Tegenwoordig is het hele leven een inwijding. Het is niet meer nodig om het in een tempel of spirituele stroming te laten plaats vinden. Het dagelijks leven van nu zit vol met initiaties en inwijdingen. En dat maakt het leven van nu zo uitdagend. Na een inwijding is de energie beschikbaar voor jou en kun je er meteen zelf mee werken, voor jezelf en anderen.

Bewustwording is noodzakelijk om te her-inneren wie jij werkelijk bent. Inwijding is een innerlijk pad dat je binnen jezelf doorloopt, om je weer te doen ontwaken, her-inneren, omhelzen, accepteren en integreren. Je zou de Tarot kunnen beschouwen als een brug waardoor verbinding met de hoogste spirituele werkelijkheid tot stand kan worden gebracht.

Vanuit het doorlopen van die diepste innerlijke mysteriën, leer je je eigen unieke zielskwaliteiten weer te her-inneren, je kennis en wijsheid weer eigen te maken. Zodat je die tot uiting kan laten komen in het nu.

Niet voor niets was de belangrijkste stelregel voor elke inwijdingsweg: Ken u Zelf.

De Hierofant nodigt je uit om de priesteres in jou te ontmoeten en te activeren. Juist in deze tijd van grote verandering en onzekerheid, is het belangrijk je deze oude Kennis en Wijsheid weer te her-inneren. Zij brengt je terug bij je kern, bij wie jij in diepste wezen bent, deel van de eenheid.

Leg de Hiërofant kaart eens voor je. Schud nu je kaarten en trek er op gevoel één kaart uit die staat voor wat de inwijder je wilt laten weten.