Auteur: corrie

Volle maan van 30 november

By corrie on 30 november 2020

De natuur glijdt in diepe winterslaap. Deze tijd van het jaar is als een spiraal die je naar binnen leidt. Buiten is het koud, binnen behaaglijk warm. Dus draai mee naar binnen om je te verbinden met je eigen wortels en bron. De volle maan is altijd een mooi moment om bewust te zijn van de natuurlijke periode waarin je zit en wat er in jou leeft.

De energie van deze maan draagt het thema ‘wijsheid’ en ‘offer’. Ben je verbonden met je eigen wijsheid. Durf je te leven vanuit de hogere visie van je ziel, bereidt om liefde en vreugde te delen?Of leef jij vanuit angst? In deze heftige Covid tijd wil de angst graag regeren. Ga niet mee in deze lage energieën, maar probeer positief te zijn. Blijf zoveel mogelijk in het nu door je te focussen op de mensen om je heen terwijl je dicht bij je eigen grenzen leeft. Dat kan betekenen dat je iets mag offeren net zoals dit in vroegere tijden aan de goden werd gedaan als dank. Wat kun jij bieden (offeren)?

De volle maan staat in het teken Tweelingen. Hun energie is luchtig, en snel. Communicatie en organiseren is een van hun talenten. Ze zijn altijd op zoek naar iets nieuws. Maar daardoor zijn ze ook snel verveeld en afgeleid want tweelingen zoeken weinig verdieping. Dat kan onrust geven en emotioneel oppervlakkig maken. Is een situatie te moeilijk voor ze, dan proberen ze al gauw een draai te geven aan de waarheid. Dat betekent dat je in deze periode alert mag zijn om waarheid van leugens te onderscheiden.

De Zon schijnt licht vanaf het tegenoverliggende sterrenbeeld Boogschutter. Dit daagt je uit om juist met je innerlijke wijsheid in het leven te staan. Te luisteren naar je hogere zelf, vanuit ervaring en geestelijke wijsheid. Er is een gedeeltelijke maansverduistering dat betekent dat niet al je emoties even helder zijn terwijl er wel van alles naar boven kan borrelen, je wel van alles kan voelen.

De Tarot kaart die ik hierbij trok is Het OordeelDe energie van deze kaart symboliseert de ontmoeting van twee werelden: de aardse en de spirituele. (Laat juist nu in de novembermaand de sluiers tussen de werelden erg dun zijn.)Door als mens geboren te worden, kozen we ervoor om in onwetendheid geboren te worden, maar het is niet de bedoeling dat wij onwetend te blijven. Wij mogen ons – nog tijdens het leven – gaan herinneren, bewust worden wie we wérkelijk zijn. Gedurende de winterperiode mogen we ons terugtrekken om te ontdekken wie we diep van binnen wezenlijk zijn. Een gevoel dat je innerlijk geroepen wordt om te veranderen of je uit iets te bevrijden. Bijvoorbeeld uit angst en zorgen of uit een ongelukkige situatie. Te transformeren. Zodat je in de lente weer vol energie herboren kunt worden.

warme groet corrie

Lichtfeesten helpen ons, op weg naar kerst..

By corrie on 15 november 2020

Vind je het ook niet opvallend dat het feest van Sinterklaas een paar weken voor Kerstmis ligt? De verjaardag van de Sint had toch beter in de zomer kunnen vallen? Was wel zo handig geweest met het oog op spelende kinderen, de kadootjes en de lange zomervakantie! Maar nee, dit feest vindt plaats in de winter en hangt nauw samen met een tijd van voorbereiding op inwijding en vernieuwing.

Het valt juist in de donkere maanden van het jaar. In al dat donker zoeken we naar het licht. We doen dat door kaarsjes aan te steken, om zo wat ‘extra’ licht en gezelligheid te ervaren. Om met elkaar samen in de huiskamer een sfeer van warmte en gezelligheid op te bouwen. In voorbereiding, in afwachting van het Licht dat weer gaat komen.

Maar wordt het voor mij innerlijk ook feest of ga ik ten onder aan alle commercie? Kan ik het licht in mijzelf nog wakker roepen (oftewel geboren laten worden?) Ik wil proberen de vonk die ik in mij draag tot een mooie vlam te ontwikkelen. Dat licht in mijzelf kan alleen stralen en anderen tot heil zijn als ik zelf stevig in mijn schoenen kan staan.

Met het Michaëlsfeest aan het begin van de donkere jaargetijde neem je de moed op om deze weg te gaan. De aartsengel Michaël begeleidt ons gevecht met de krachten van de duisternis, die gesymboliseerd wordt in het oeroude en wereldbekende verhaal van st Michael die de draak verslaat. De engel Michaël met het zwaard staat symbool voor het gevecht van de vrije mens tegen alles wat hem verduistert en verkilt. Hij staat voor onze hoop dat we krachtig genoeg zijn: dat de draak uiteindelijk getemd aan onze voeten ligt!

De weg van innerlijke activiteit. Dan komt de eerste proef, de eerste inwijding: het feest van Sint Maarten, feest van offerbereidheid, goedheid en medeleven. Dit is de eerste grote stap in deze donkere maanden. Kun je werkelijk delen? St Maarten deelde zijn mantel in tweeën en gaf zijn halve mantel weg. Dat laatste is van belang. Een mens kan namelijk niet meer goed functioneren als hij innerlijk alles weggeeft. Ieder mens moet een deel behouden en zal dan merken dat deze halve mantel steeds weer heel, zo niet groter wordt. Hierdoor kan men steeds weer en meer schenken. Dit delen en schenken is een hoge kunst, die je pas goed kan leren hanteren als je inzicht hebt gekregen in jezelf.

Daarna komt het Sinterklaasfeest, dat diep is verankerd in de Nederlandse cultuur. Het verhaal van Sinterklaas is een zuiver esoterische en betreft opnieuw de voorbereidingen voor de grootste inwijding. Sinterklaas komt van over de Grote Zee. De zee is altijd beschouwd als de scheidslijn tussen deze en de Andere Wereld. Het witte paard de schimmel, is een essentieel gegeven. We zien de Sint dan ook nooit, never, rijden op een bruin of zwart ros. Nee, hij wordt van oudsher afgebeeld rijdend op een wit paard. Het witte paard symboliseert in de meeste culturen een symbool van de zon, van licht, leven en spirituele verlichting (bij de tarot, de Zon).

De Goedheiligman heeft ook een staf. Naast een voorwerp voor praktisch gebruik is een staf attribuut van een ingewijde. De staf is een oud symbool van bovennatuurlijke kracht. (ook Mozes, gebruikte zijn staf volgens de geschriften meerdere malen als een soort toverstaf en ook de Kluizenaar op de Tarot heeft een staf.)Wie zoet is krijgt lekker wie stout is de roe!

Wie zoet is, dat wil zeggen gezapig tevreden met het aardse bestaan, krijgt het stoffelijk en geestelijk voedsel van deze wereld, dat als lekker wordt ervaren en gemakkelijk te verteren is. Wie stout is, dat wil zeggen de moed kan opbrengen om een spirituele weg te gaan, krijgt ander geestelijk voedsel om te kunnen groeien (stout betekent in het oud-Nederlands niet ondeugend, maar dapper).

Sinterklaas heeft ook nogal wat verbanden met de Germaanse god. Wodan(Odin) de Alvader der goden, die al sinds de tweede eeuw vóór Christus door de Germanen in Noord-Europa werd vereerd. Wodan had Sleipnir, het achtbenige paard waarvan de schimmel is afgeleid. Hij had ook twee zwarte raven en deze vertegenwoordigden de vrouwelijke natuurkrachten, die net als mannelijke natuurkrachten in ieder mens schuilen. Wodan, god van de mannelijke natuurkracht werd geholpen door de raven Hugin en Munin die als sjamanen door een parallelle spirituele wereld vlogen om de waarheid over het gedrag van ons stervelingen te achterhalen. Samen met Wodan hielpen de raven om de mensen te genezen door herstel van hun natuurlijke balans in de menselijke persoonlijkheid tussen mannelijke en vrouwelijke krachten.

De Sint van nu heeft zwarte pieten waar de laatste tijd zoveel over is gesproken. Maar de symboliek van onze zwarte piet, is dus de vrouwelijke kracht, het onbewuste (yin, donker, nacht) dat altijd zwart wordt afgebeeld. Sinterklaas is dus het neerdalen van een hemelse energie, een hemels wezen, met het doel een menselijk wezen de kans te bieden zich te herstellen en te verlichten.

Na Sinterklaas volgen de dagen naar Kerst. Anno 2020 zegt kerst de meeste van ons, weinig tot niks meer. Toch is het die heilige nacht Midwinter (de langste nacht tussen 21-24 december) die al duizenden jaren lang voor velen op het gehele noordelijk halfrond een heel bijzondere nacht was. Het betekent het langer worden van de dagen. Het betekent dat het licht als het ware groeit. Het is tevens de symbolische weergave van een toename van inzicht en intellectuele groei en wijsheid. Licht was in mystieke zin altijd een symbool voor kennis, wijsheid en inzicht.

Al ver voor de midwinterfeesten van de Kelten werden in deze nacht in de Mysteriescholen diegenen die ingewijd werden door een laatste stadium van hun scholing gevoerd. Uitverkoren en geschikt geacht, hadden ze al een lange weg van innerlijke loutering doorlopen, waarin hen meer en meer inzicht ten deel viel in de grote geheimen van de mensheid en de kosmos. Ze hadden tot diep in hun ziel ervaren hoe het ware wezen van de mens louter Licht is, ze hadden de zwaarte van het aardse bestaan leren overwinnen.

Deze hele oude kennis en inzichten uit de vele Mysteriescholen leefde voort in de Keltische Midwinterfeesten. Men beleefde hoe het Licht werd geboren in de diepe duisternis van de winternacht. Zoals de oude ingewijden de overwinning van hun innerlijke ‘duisternis’ door de opstanding van de innerlijke zon beleefden, werd ook de opstanding van de uiterlijke zon beleefd.

Wij staan in deze tijd aan het begin van een hernieuwd weten, een weten met ons hart. We kunnen weer op zoek gaan naar de diepe betekenis van de geboorte en daarmee naar de diepste zin van ons bestaan. De mens ging steeds meer op eigen benen staan en maakte zich los van instellingen zoals de kerk. Dat wil niet zeggen dat de mens niet meer religieus is, maar dat hij zo zelfstandig is geworden, dat hij zelf zijn weg wil zoeken en vinden. Hij wil weten en begrijpen waar hij mee bezig is en niet in opdracht geloven en handelen. Door dit zelf te willen zoeken ontstaat er een soort lege ruimte en dan is de mens erg kwetsbaar voor allerlei verleidingen.

De uiterlijke wereld trekt zo sterk en eist steeds de aandacht op, zodat je sterk moet zijn je daar niet alleen aan over te geven en de hele zoektocht naar het mysterie mens en zijn verbindingen met de geestelijke wereld te vergeten. Hoeveel sprookjeshelden vergeten immers hun opdracht niet of vallen in slaap? Daarom vier ik de jaarfeesten. Dáárom vier ik kerst! Dit betekent dat het slapende goddelijke principe in ons ontwaakt en er in ons wezen een sterk verlangen tot ontwikkeling komt om tot de Bron terug te keren. Hierbij dienen het geloof in ons hart (vrouwelijke energieën) en de wijsheid in ons hoofd (mannelijke energieën) harmonisch samen te werken. Dan kunnen we op de juiste wijze de weg bereiden voor het nieuwe goddelijke Licht dat in ons wezen kan worden geboren.

De geboorte van Jezus in de stal als symbool voor de geboorte van het Grote Licht in het hart van de mens, dat is voor mij de betekenis van kerst. Ik wens je fijne donkere dagen vol licht

warme hartegroet Corrie.

Volle Blauwe Maan

By corrie on 1 november 2020

Volle Blauwe Maan 

Het is volop herfst. De wind giert om ons huis en schudt de bomen heen en weer. De bont gekleurde bladeren vallen en zullen voor voeding van de aarde dienen. Gisteravond zorgden donder en bliksem voor het verkleuren van de hemel. Het is de tijd van de Jachtmaan, met het thema ‘overleven en transformatie’. Vroeger wisten ze: dit is het moment om je op de koude winter voor te bereiden.

En ik weet niet hoe het bij jullie is maar bij mij is er veel gebeurd in de laatste dagen. Dus misschien wil je net als ik bij deze maan weer even stilstaan bij je innerlijke wereld. Wat in jou mag overleven en groeien? Dat wat sterk is, zal overleven en voeding zijn voor een nieuwe periode in je leven. Welke negatieve gedachten of angsten mogen losgelaten en getransformeerd worden?

Deze volle maan is een ‘Blauwe Maan’. Verwacht geen mooi blauw schijnsel aan de hemel, ze wordt zo genoemd omdat het de tweede volle maan in één maand is. Dit komt maar ééns in de twee a drie jaar voor. De blauwe maan vinden we ook in songs beschreven. In 1934 kwam het nummer ‘Blue Moon’ uit. Onder anderen Elvis Presley (1956 ) Frank Sinatra vertolkten het.

De volle maan van 31 oktober valt dit keer samen met Samhain, de Kelten vierden Samhain, het nieuwe jaar, aan de vooravond van de winter. Samhain is ook het moment waarop de sluier tussen deze wereld en de andere wereld op zijn dunst is. Twee dagen later is het Allerzielen (het feest van alle zielen). Het moment dus om je te richten op de geestelijke wereld, door je naar binnen te keren net zoals de natuur nu doet.

De Tarotkaart die ik hierbij trok, zwaarden 8 gaat over de illusie van onvrijheid en beperking. Hoe toepasselijk in deze tijd. Het gaat ook over het gevoel van vastzitten, geen uitweg zien in een ongelukkige situatie. Omdat haar handen gebonden zijn, is zij niet in staat tot ‘hand-elen’. Maar het zijn in werkelijkheid alleen maar jouw beperkende gedachten die je tegenhouden je te ‘ont-wikkelen’ of te groeien. Gebrek aan vrijheid komt niet door andere mensen, maar door je eigen denkprocessen. Laat je gedachten en overtuigingen (de zwaarden) je eigen vrijheid en groei niet belemmeren. Zet jezelf niet vast.. je geest is vrij…

Mooie volle maandagen
warme hartegroet corrie

Samhain, de sluier is dun

By corrie on 1 november 2020

Samhain op 31 oktober wordt gevierd als een omwenteling, een hernieuwing van het rad van het leven. Het is een van de oudste feesten, het wordt al duizenden jaren gevierd. Tijd om te gedenken en af te ronden, maar ook het begin van het stille, contemplatieve deel van het jaar. Tijd om naar binnen te keren. Het is een goed moment om met de spirituele wereld contact te maken, want Samhain is het moment waarop de sluier tussen deze wereld en de volgende op zijn dunste is.

Bij de meeste mensen is Samhain bekend als Halloween, maar door heksen wordt het ook beschouwd als een Sabbat om de voorouders te eren. Omdat in de natuur de dood in deze periode alom aanwezig was, de bomen lieten hun dode bladeren los, natuurkrachten trokken zich terug in de aarde. Ook de geest van de Zonnegod daalde eerst in de onderwereld af, voor hij weer kon worden herboren. Ook in het dagelijks leven alles was gedaan (de oogsten waren binnengehaald, zwakke dieren waren geslacht voor de wintervoorraad enz.) en nu richtte men zich nu vooral op de spirituele wereld.

Tijdens de nacht waarop men van oudsher dacht, dat de grens tussen de wereld van de levenden en die van de doden vervaagde, konden de geesten van de doden gemakkelijk de levende wereld bezoeken. Tijdens de festiviteiten van Samhain, die soms enkele dagen duurden, werden ook de graven van hun voorouders en stamgenoten versierd. Er werden dan graan, noten en andere kleine geschenken op gelegd om hen enerzijds gelijk bij het feest te betrekken en anderzijds ongetwijfeld om hen te vriend te houden.

Samhain was bij uitstek geschikt om met de geesten van de doden in contact te treden, om bescherming af te smeken, om voorspellingen te doen en om spirituele kennis te vergaren. De geestelijke leiders van de stam, de mannelijke Druïden en de vrouwelijke zieneressen waren hier dan ook de hele periode van Samhain mee bezig. Samhain symboliseert de krachten van dood en duisternis; ze werden echter niet gevreesd, maar geëerd als het tegenwicht van leven en licht.

Iedereen een Blessed Samhain

warme groet Corrie

🍁🌕Bij deze volle maan van 1 oktober draait het om ‘loslaten en onsterfelijkheid’. 🌕🍁

🍁🌕Bij deze volle maan van 1 oktober draait het om ‘loslaten en onsterfelijkheid’. 🌕🍁

By corrie on 30 september 2020

Deze volle maan herinnert ons aan de cyclus van het leven. Planten die in de lente tot bloei komen, sterven af in de herfst. Bomen laten hun bladeren en vruchten vallen.  Dit zorgt voor voeding van de aarde en maakt een wedergeboorte mogelijk in de lente. Het doet ons beseffen dat we deel uitmaken van dit grotere geheel.

Mijn kleinkinderen scharrelen in onze tuin op zoek naar kastanjes en eikeltjes en vandaag staan de peertjes van onze boom op een laag vuurtje te stoven. Deze volle maan gaat ook over het loslaten van datgene wat wij niet meer nodig hebben. Loslaten om ruimte te scheppen voor het nieuwe wat straks in het donker sluimerend wacht. Neem in de komende dagen de tijd voor jezelf om je los te maken van het oude wat je niet meer dient.  Je kunt je daarbij afvragen wat kan jij nu oogsten of waar ben jij je bewust van geworden? Wat neem je mee in de volgende fase van je leven en welke ballast laat je los?

Wanneer je afstemt op deze cyclus dan ga je als vanzelf mee naar ‘binnen’. Zoals het na een stevige wandeling fijn is om lekker warm binnen te  zitten met een bak thee. Beetje mijmeren terwijl het buiten donker wordt. Stille overdenking want binnen in je, in je eigen heilige ruimte ligt de onsterfelijkheid waarop je steeds verder kunt groeien.


De volle vrouwelijke maan staat in het teken van de mannelijke Ram, een hoofd en vuurteken. Dat brengt vurige, dynamische energie met zich mee. Zin in avontuur, verlangen naar vernieuwing (ram is 1ste teken van de dierenriem) maar het kan je ook ongeduldig maken, wil graag geïnspireerde actie neerzetten. Maar is ook in staat om het grote geheel te zien en wat er gedaan moet worden.
De Zon staat in weegschaal, een hoofd en lucht teken. Die wil graag harmonisch samenwerken en zoekt innerlijke rust, balans en harmonie. Als je actie wilt ondernemen prima, maar laat het een bezielde actie zijn die jou innerlijke rust en harmonie schenkt.

De Tarotkaart die ik hierbij trok is Schildknaap van Staven. Heel toepasselijk want deze energie maakt dat je graag uitdrukking wil geven aan wat in jouw ogen belangrij is.  Je bent klaar voor iets nieuws, een nieuwe fase. Onderzoek dus waar jouw geestdrift, jouw passie ligt zodat dit in de komende periode mag gaan groeien. Ga voor je zielsverlangen..

de Dierenschool

de Dierenschool

By corrie on 25 augustus 2020

De scholen zijn weer begonnen. Dat doet me denken aan het oude verhaal van de dierenschool. Er waren dieren die bedachten dat ze een school moesten oprichten. Ze stelden een lesrooster op met de vakken hardlopen, klimmen, zwemmen en vliegen. Om alles makkelijker te kunnen registreren, en om volledig dier te kunnen worden kregen alle dieren les in alle vakken.

De eend was een uitstekende zwemmer, maar hij kon maar net meekomen bij de vlieglessen. Omdat het hardlopen hem slecht afging kreeg hij daar een vette onvoldoende voor. Hij kreeg extra bijles voor hardlopen en moest daarvoor in de plaats het zwemmen ervoor opgeven. Matig was echter goed genoeg voor de school dus niemand maakte zich er druk over, behalve de eend.

De haas was de beste van de klas met hardlopen, maar raakte gewond toen hij op een hoge tak werd gezet om zijn vliegkunsten te tonen. Het dier sprong, tuimelde naar beneden en brak zijn achterpootje. Hij kreeg voor allebei de vakken een S. Niet alleen Slecht in vliegen maar ook een S voor hardlopen, want dat ging niet meer door het gebroken pootje.

De valk was daarentegen een uitstekende vlieger maar raakte gefrustreerd bij het hardlopen. En toen hij holen moest graven in de grond, -men vond het toch van grote waarde voor zijn dierzijn als hij dat ook zou kunnen, brak hij zijn snavel en kneusde zijn vleugels. Met als gevolg een dikke S.

Elke seconde dat we leven is een nieuw en uniek moment , dat nooit meer terug zal komen. En wat leren we aan onze kinderen? We leren hun dat twee plus twee vier is en dat Lutjebroek in Noord Holland ligt. Mooi, maar wanneer zullen we hun eens gaan leren wie ze werkelijk zijn? We zouden tegen ieder van hen moeten zeggen: ‘Weet je wel wie je bent? Je bent een wonder. Je bent uniek. In alle verstreken jaren is er nooit een kind geweest als jij. Met jouw armen, jouw benen, jouw mooie vingers, jouw manier van bewegen, jouw mooi lach. Ja je bent een wonder en je bent gemaakt uit liefde.

In de natuur vindt alles zijn eigen weg. De stroom van een rivier verandert voortdurend. Ook dieren geven ons prachtige voorbeelden hoe je jezelf kan zijn en je eigen weg kan gaan. Onverstoorbaar je eigen weg volgen zoals een leeuw. Je vrij voelen als een vogel en vliegen waarheen je wilt. Zo slim zijn als vos. Allemaal beelden die kinderen kunnen helpen zich te ontwikkelen zodat ze hun eigen unieke weg kunnen volgen, Hun eigen talenten kunnen ontdekken.

Want weet je, je bent Uniek!! Kinderen maar ook jij als volwassene, en Ja ook jij! Ontdek je talent, jouw unieke weg!

warme groet
corrievanhesebalten

Handen schudden, zal het ooit weer hetzelfde zijn…

Handen schudden, zal het ooit weer hetzelfde zijn…

By corrie on 25 augustus 2020

Het dagelijks leven zit vol momenten die op zich weinig of geen praktisch nut hebben, maar wel betekenisvol kunnen zijn in sociale relaties en persoonlijk leven.

Handelingen waarmee we op een heel directe en soms indringende manier met elkaar communiceren. Het geven van een handdruk is hiervan een simpel voorbeeld. Aan handen valt veel te ontdekken. Geeft iemand een stevige hand of een slap handje, of biedt hij slechts een bosje vingers aan? En met handen kun je ook echt contact maken. We doen handschoenen van tevoren af; men geeft elkaar de onbedekte ‘naakte’ hand.

Handen kunnen helend en verwarmend zijn. Een handdruk kan daardoor weldadig aandoen. Kijk eens hoe mensen bij een groot verdriet elkaar met beide handen omklemmen. De handdruk is een bijzonder gebeuren, we kunnen elkaar ermee vasthouden, iets van eigen kracht overbrengen naar de ander. Elkaar een hand geven is dan een betekenisvolle handeling, het heeft werkelijk met geven van doen.

Natuurlijk hoeven we niet van iedere handdruk een overdreven ceremonie te maken maar toch vind ik het jammer dat er niet meer geschud wordt. Dat we handen hebben is niet toevallig. Met een hand kun je grijpen, be-grijpen. Elkaar be-grijpen, troosten, strelen en liefhebben.

Daarom hoop ik dat we elkaar snel weer de hand kunnen schudden. Elkaar betekenisvol aanraken zodat we, echt tot in onze ziel geraakt worden. Dan ga je weer verder, maar neem je toch iets van die handdruk mee.

warme groet
Corrievanhesebalten


🐣Pasen, een stokoud nieuw begin

By corrie on 13 april 2020

Al duizenden jaren staan mensen al stil bij de wisseling van de seizoenen. Uit de verre oudheid zijn de feesten midzomer -rond 21 juni en van midwinter -rond 23 december, bekend. Maar ook de lente equinox rond 21 maart en de herfst equinox rond 23 september werden gevierd. Het midwinterfeest versmolt vanaf de 4e eeuw tot het kerstfeest en het voorjaarsfeest werd Pasen.

In de prehistorie vierden men in onze gebieden het lentefeest dat gewijd was aan de lentegodin Ostaro. Zij was de godin van het licht en stond symbool voor nieuw leven. Dat was reden om vuur te ontsteken: nieuw licht, nieuw leven.

De Germanen verstopten bij het begin van de lente eieren. Ze begroeven die in de grond om zo hun levenskracht aan de aarde te geven. Nog steeds zijn onze paaseieren symbool van lente en nieuw leven. De haas was voor de Germanen een heilig dier vanwege zijn vruchtbaarheid. 🐣🐰

Lentefeesten zijn bij uitstek vruchtbaarheidsfeesten, van groei en bloei en de komst van het nieuwe leven.
Het christelijk paasfeest vindt z’n oorsprong in de dood en het nieuwe leven via verrijzenis en opstanding van Jezus Christus. Het is een feest dat weer sterk beïnvloed is door het Joodse lentefeest, (de uittocht uit Egypte, feitelijk de geboorte van hun volk). Het is het joodse Pascha waar ons woord Pasen vanaf is geleid. Maar dit joodse lentefeest vindt z’n oorsprong weer in de viering van het eerste lentebrood van Osiris en Isis in Egypte. Wanneer het water van de Nijl zich van de uiterwaarden terugtrok en na zaaiing het eerste graan verscheen, werd met veel feestelijkheden ter ere van de graangoden Osiris en Isis het heilige ongedesemde brood bereid. Het eten van dit nieuwe brood was tegelijk het feest van nieuw leven.

In de eeuwen daarna werden de meeste lentefeesten gekerstend tot paasfeesten, waarbij de oude gebruiken en rituelen zich handhaafden. Er werden nieuwe ceremoniën aan toegevoegd, vergezeld van een nieuw lenteverhaal: het uiteindelijke opstaan van nieuw leven uit de dood. Zoals de natuur

dat laat zien viert men met Pasen de overwinning van de lente op de winter. 🌱

Pasen betekent voorjaar, waar het leven de dood overwint, waar langzaamaan het licht weer sterker wordt en met warmte de kou verdrijft.

gezellige paasdagen🐣💛🐥🐤🐰

crisis

crisis

By corrie on 17 maart 2020

Vaak raakt een crisis ons op meerdere gebieden tegelijkertijd. Dan word de relatie met jezelf, je omgeving, je geliefden, je vrienden , je werk, je verleden, heden en toekomst op scherp gezet. Ze daagt je uit om je een weg te banen door en voorbij de crisis.

Het woord crisis (grieks; kritein) draagt de uitnodiging in zich om te gaan onderscheiden. Je wordt uitgenodigd om te gaan onderscheiden wat ervoor jou toedoet en wat niet. Een crisis doet je ervaren wat je essentieel vindt in het leven en wat niet.

Crisis geeft je de mogelijkheid te vernieuwen door anders naar het leven te kijken. De crisis biedt ook een kans. De bekende oud-voetballer Johan Cruijff verwoordde dit inzicht al toen hij zei dat ieder nadeel zijn voordeel heeft.

Als je leven in de knel komt, als er een crisis ontstaat is dat een moment van bezinning en kunnen zich nieuwe deuren openen. Achter alle pijn kan zich nieuw leven tonen. De crisis biedt een kans tot vernieuwing. Juist als het leven in de knel komt, ontstaat de mogelijkheid te veranderen en verdieping te vinden.

Gisteren op tv hoorde ik dat het Chinese woord 危 机 ons woord is voor ‘crisis’ en dat het uit twee karakters bestaat, 危 (wēi) en 机 (jī).
Het eerste karakter 危 betekent gevaar en het tweede 机 betekent kans. Dit Chinese woord laat zien dat een crisis niet louter negatief is, dat het altijd ook een kans bevat en een keerpunt inhoudt. Deze twee betekenissen horen bij elkaar als donker en licht. Dat geeft hoop. Wie alleen maar het eerste aspect van crisis ziet, doet geen recht aan het tweede karakter van ‘mogelijkheid’, die het ook bevat.

Dit is een belangrijke boodschap omdat een crisis meestal angst genereert. Wie is er niet bang voor afbraak, chaos en vernietiging? Maar waarvoor zijn we bang? Als je naar de natuur kijkt, zie je dat sterven, afbraak en chaos juist zorgen voor vernieuwing, voeding en groei. En wij mensen zijn ook deel van de natuur, we zijn natuur en daarom is het bij ons niet anders.
En ook al hebben we zo graag zekerheid en controle.. de enige zekerheid die we hebben is dat we allemaal dit aardse leven een keer verlaten. Belangrijk is hoe we met ons leven omgaan, invullen.

Controle hebben we niet wél kunnen we invloed uitoefenen…door het donker te omarmen en je te verbinden met licht en liefde .

Problemen als een uitdaging zien om te groeien. We kunnen daarbij leren van kinderen. Zij zien in alles een nieuwe uitdaging. Wat de omstandigheden ook zijn, ze tonen een oneindig vertrouwen in hun vermogen tot creëren. Ze weten van niets iets te maken. Een laken wordt een tent, een hoop zand een mogelijkheid om te creëren. Dit kinderlijke creatieve vermogen kan helpen in de transformatie van een crisis. Zo biedt de crisis altijd ook een kans onze innerlijke kracht te leren gebruiken en het leven verder te verdiepen en te vernieuwen.

En ondertussen, volg je hart gebruik daarbij je verstand en zorg goed voor jezelf en elkaar..

Warme groet
corrievanhesebalten