Handgeschreven door Corrie Van Hese Balten De Laatste Berichten

De diepere betekenis ontdekken van Goede Vrijdag en Pasen, niet volgens de Kerk maar spiritueel gezien…

De diepere betekenis ontdekken van Goede Vrijdag en Pasen, niet volgens de Kerk maar spiritueel gezien…

By corrie in Teachings on 8 april 2023

Goede Vrijdag een dag waarop er transformerende gebeurtenissen plaats kunnen vinden. Veel mensen zijn al een tijd bezig met innerlijke processen. En velen zullen nu het gevoel hebben, dat er nog naar diepere lagen gekeken moet worden, om verder te kunnen groeien, bewust te worden van de bron, de eenheid.

Op Goede Vrijdag werd er een energetische poort naar een andere dimensie van bewustzijn voor de mensheid geopend en gepasseerd. Tijdens de kruisiging is het Christusbewustzijn, de onvoorwaardelijke liefde, geactiveerd in ieders hart. Ieder mens zal zijn eigen kruisiging moeten doormaken: de verleiding weerstaan om je een slachtoffer te voelen en je in aardse bestaan, de dualiteit te verliezen. De intentie om in de onvoorwaardelijke liefde van je hart te blijven.

🌟1. Het lijdenspad = tarotkaart Rad van Fortuin, bewust worden dat je niet leeft naar je Hogere Zelf, je ware Zelf. Iemand die ‘ontwaakt’ is ziet hoe het wereldse verlangen ons gevangen houdt in lijden. Door het pad van het ego met al zijn wensen en verlangens als leidraad te nemen, blijven we onbewust van ons eigen zielspad en ontstaat er lijden. De spiritueel onbewuste mens die leeft vanuit zijn lagere natuur kan zich zoals bij de Tarotkaart het Rad van Fortuin dan slachtoffer voelen, overgeleverd aan het Lot. Verzet veroorzaakt alleen maar verdriet en pijn. We blijven dan meedraaien, meehollen in alle emoties.

🌟 2. de kruisiging = tarotkaart Gerechtigheid, het durven opofferen van het ego, om te gaan leven volgens jouw waarheid.Het is bijna onmogelijk om als mens 100% voorbij te gaan aan je ego. Maar je ego te (her)kennen en doorzien hoe het je bewustzijn wil beïnvloeden, is al een zeker teken van de aanwezigheid van een ontwakende geest. Zodra je bewust wordt van je handelen, de wet van oorzaak en gevolg zoals bij de Tarotkaart Gerechtigheid, dan besef je dat alles wat jij waarneemt door die buitenwereld naar jou gespiegeld wordt. Als iemand zich bewust wordt, ontwaakt en universele waarheden en eenheid zijn hart beginnen binnen te stromen, verandert daarmee zijn hele leven als mens, wordt het ego doorzien.

🌟 3. de overgave = tarotkaart De Gehangene, het aanvaarden van dat wat is en komen tot je Hogere Zelf. Een overgave aan iets groters om de diepte van het eigen wezen te ontdekken. Zoals bij de tarotkaart de Gehangene. Bewust te kiezen om het oude zelf, het ego los te laten is het begin van een spiritueel leven. Spiritueel zijn houdt in dat je bewust leeft. Dat je weet dat je een deel van het grote geheel bent, dat je het innerlijke, de essentie van alles kunt zien in plaats van tegen de buitenkant aan te kijken of er tegen te strijden.

🌟 4. het sterven van het ego = tarotkaart de Dood. Dat betekent wel dat alles waarmee jij je vereenzelvigd en waaraan je gebonden bent, maar niet meer bij je past dient te worden ‘dood verklaard’. Het is het sterven van je oude ego persoonlijkheid. Op het spirituele niveau gaat de Tarotkaart de Dood over sluiers wegnemen, over het sterven en wedergeboren worden en dit nog tijdens je leven. Zodat de mens zijn ego doorziet en de eenheid van het goddelijke kan ervaren.

🌟 5. de overwinning van de twijfel = tarotkaart de Zon, vertrouwen dat dit je Hogere Zelf is. De tarotkaart de Zon laat dit mooi zien…. De Zon stelt het verruimde bewustzijn voor. Door de stralende Zon zie je alles in een nieuw licht. In dit licht herinneren wij ons wie we zijn. Het ontwaken van ons ware Zelf. De Zon zelf is ook een oud symbool voor Christus, die ook wel de innerlijke Zon of de Zonnegeest wordt genoemd. Het kind op de afbeelding zit ook ongezadeld en zonder teugels op het witte paard, vol vertrouwen in de spirituele kracht.

🌟 6. de opstanding van het Hogere Zelf = tarotkaart het Oordeel, herrijzen als het ware Hogere Zelf. De mens is op een cruciaal niveau beland waarin hij het goddelijke in zichzelf, waar hij zich nu ook bewust van is geworden, mag gaan leven. De tarotkaart het Oordeel laat de mens zien die wakker is geworden, uit de stoffelijke illusie is opgestaan. De drijvende kisten van onze stoffelijke beperkingen en overtuigingen worden geopend en bevrijd mogen wij opstaan uit de geestelijke beperkende situatie. Hij herkent het goddelijke in zijn ware Hogere Zelf, waar hij zich nu ook bewust van is geworden.

🌟 7. de heelwording = uiteindelijke verlichting, tarotkaart de Wereld. Het universum, de kosmische oneindige eenheid. Er is geen scheiding meer tussen de wereld van de materie en de geest. De bewuste kosmische mens is degene die begrijpt hoe het zit en wat er gebeurt. De tarotkaart de Wereld verhaalt over de ervaring die voorbij leven en dood gaat, voorbij mannelijk en vrouwelijk, voorbij aan geest en materie. Je Hogere Zelf dat is verbonden met de hoogste trilling: de kosmos, ook wel het universum of de Goddelijke bron genoemd.

Het leven op Aarde dient zich juist nu in deze tijd aan om een weg te vinden ‘van dualiteit naar eenheid’ en ‘van pijn naar liefde en mededogen’. Om niet in de pijn en haat te blijven hangen, maar om de weg naar liefde en mededogen te zoeken. Ook jij wordt uitgedaagd om in plaats van voor boosheid, veroordeling of verdriet, voor onvoorwaardelijke liefde te kiezen.Voor mij is dit de spirituele betekenis van Pasen.

Sfeervolle Paasdagen gewenst in het nieuwe volle Licht.

Corrie

Post CommentLeave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *