Handgeschreven door Corrie Van Hese Balten De Laatste Berichten

🐣Pasen, een stokoud nieuw begin

By corrie in Teachings on 13 april 2020

Al duizenden jaren staan mensen al stil bij de wisseling van de seizoenen. Uit de verre oudheid zijn de feesten midzomer -rond 21 juni en van midwinter -rond 23 december, bekend. Maar ook de lente equinox rond 21 maart en de herfst equinox rond 23 september werden gevierd. Het midwinterfeest versmolt vanaf de 4e eeuw tot het kerstfeest en het voorjaarsfeest werd Pasen.

In de prehistorie vierden men in onze gebieden het lentefeest dat gewijd was aan de lentegodin Ostaro. Zij was de godin van het licht en stond symbool voor nieuw leven. Dat was reden om vuur te ontsteken: nieuw licht, nieuw leven.

De Germanen verstopten bij het begin van de lente eieren. Ze begroeven die in de grond om zo hun levenskracht aan de aarde te geven. Nog steeds zijn onze paaseieren symbool van lente en nieuw leven. De haas was voor de Germanen een heilig dier vanwege zijn vruchtbaarheid. 🐣🐰

Lentefeesten zijn bij uitstek vruchtbaarheidsfeesten, van groei en bloei en de komst van het nieuwe leven.
Het christelijk paasfeest vindt z’n oorsprong in de dood en het nieuwe leven via verrijzenis en opstanding van Jezus Christus. Het is een feest dat weer sterk beïnvloed is door het Joodse lentefeest, (de uittocht uit Egypte, feitelijk de geboorte van hun volk). Het is het joodse Pascha waar ons woord Pasen vanaf is geleid. Maar dit joodse lentefeest vindt z’n oorsprong weer in de viering van het eerste lentebrood van Osiris en Isis in Egypte. Wanneer het water van de Nijl zich van de uiterwaarden terugtrok en na zaaiing het eerste graan verscheen, werd met veel feestelijkheden ter ere van de graangoden Osiris en Isis het heilige ongedesemde brood bereid. Het eten van dit nieuwe brood was tegelijk het feest van nieuw leven.

In de eeuwen daarna werden de meeste lentefeesten gekerstend tot paasfeesten, waarbij de oude gebruiken en rituelen zich handhaafden. Er werden nieuwe ceremoniën aan toegevoegd, vergezeld van een nieuw lenteverhaal: het uiteindelijke opstaan van nieuw leven uit de dood. Zoals de natuur

dat laat zien viert men met Pasen de overwinning van de lente op de winter. 🌱

Pasen betekent voorjaar, waar het leven de dood overwint, waar langzaamaan het licht weer sterker wordt en met warmte de kou verdrijft.

gezellige paasdagen🐣💛🐥🐤🐰

Post CommentLeave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *