Handgeschreven door Corrie Van Hese Balten De Laatste Berichten

Weinig of juist veel Zwaarden in een legging

Weinig of juist veel Zwaarden in een legging

By corrie on 13 september 2022

Zwaarden: Te weinig of teveel luchtenergie
Te weinig Zwaarden in een legging wordt meestal niet als een probleem ervaren. Vaak ontbreekt de kracht om ergens voor te gaan. Is men liever niet druk bezig met bedenken hoe of wat. Vaak is men wat in zichzelf gekeerd, communiceert moeizaam. Maar het ontbreken van Zwaarden betekent niet alleen ontbreken van strijd maar kan ook duiden op het onvermogen om over zichzelf of over het leven na te denken of om voor jezelf op te komen.

Het Zwaard laat het onderscheid tussen het licht en het donker zien. Het Verwijderd onnodige ballast. Zwaard schenkt ook scherpzinnige inzichten. Het is de krachtige gedachtenkracht die kan manifesteren. De beheersing van de geest over de materie.

Wanneer er juist veel Zwaarden in een legging voorkomen kan het zijn dat degene teveel ‘in zijn hoofd’ leeft. Het rusteloze lucht element kan je ‘door laten draaien’ laat je met alle winden mee waaien. Er kan ook veel strijd zijn, of men is té strijdlustig.

Welke zwaardenkaart spreekt jou het meeste aan? En welke kaart trek jij uit je hele deck als advies omtrent jouw zwaarden energie?

Tarot energie voor de maand september 2022

Tarot energie voor de maand september 2022

By corrie on 8 september 2022

😈 De energie van de maand september 2022😈
Nodigt je uit je vrij te maken door verbinding met hogere energieën zoals liefde, compassie, plezier…..Het dagelijkse leven in september zit vol beloftes van genot, materiële en aardse gerichtheid. Niets mis mee maar laat je niet verleiden zodat je vast komt te zitten.

De duivel staat ook voor datgene waaraan jij de neiging hebt je over te geven: boosheid, verslaving, lust, onbewuste driften enz. Waak daar deze maand voor. Onderzoek deze maand ook de donkerste hoeken van je hart om je te zien waar het licht mag binnenkomen. Verbind je met hogere energieën. Op die manier kan deze energie helpen bij zelfinzicht en spirituele groei. Dan komt er een boost aan positieve energie vrij.

De Duivel draagt het getal 15 dwz 1 +5 = 6 kaart van de geliefden.. deze energie speelt ook n rol en betekent dat je mag beginnen met leven vanuit je hart… keuzes te maken vanuit je hart… Dan gaat het stromen en kun je liefde ervaren.

Warme hartegroetCorrie

Veel of weinig staven in een legging

Veel of weinig staven in een legging

By corrie on 8 september 2022

De elementen in de Tarot
Soms komt het voor dat er geen Staven te zien zijn in een tarotlegging. Het ‘vurige’ of de levensenergie ontbreekt dan. Het innerlijke vuur is slechts een kleine vonk. Het kan ook duiden op gebrek aan geestdrift en moed om de eisen die het leven stelt het hoofd te bieden.

Je vuur komt voort uit je persoonlijke energie. Gebrek aan Staven wijst vaak op een problematische benadering van het leven. Het ontbreken van je vuurtje zorgt ervoor dat je zelfliefde afneemt en dan is er weinig reden voor zelfvertrouwen en kan je de stem van de intuïtie nauwelijks horen. De weg terug, naar het warme innerlijke vuur, is altijd mogelijk als je serieus neemt wat en wie jou energie geeft, wat je blij en enthousiast maakt. Je vuurtje wordt opgestookt. 

Het vuur van de Staven verwarmt ons, schenkt ons passie, enthousiasme en daadkracht. Een goed, knapperend vuurtje is van belang. Af en toe gooi je er een houtblok op. Vuur geeft warmte en rust. Het trekt mensen aan die naast je komen zitten.

Ons innerlijke vuur drijft onze innerlijke kracht en wilskracht. Wanneer er veel Staven liggen kan dit duiden op een vuurzee. Dit uit zich vaak in onrust, fel reageren of slecht kunnen slapen. Je wordt makkelijk meegesleept door wilde verlangens en behoefte aan macht. Je kunt jezelf als het ware ‘opbranden’.  Vuur is in staat om ons leven te verwoesten.

Trek op de vraag hoe het met jouw vuurenergie is gesteld eens een kaart als advies…

Ik trok Bokalen 2: Ik kan momenteel Vuur en emoties delen. Mijn kosmische levenskracht stijgt daarbij omhoog. Er is heelheid. Mijn vuurenergie wordt op een harmonieuze wijze verdeeld. Ik kan het vuur van de vrouwelijke energie en het vuur van de mannelijke energie goed verenigen. Vuur in mijn relatie stroomt vanuit het hart (zowel vurige passie als vuurwerk haha) het brandt gestadig in vriendschappen (vaak tientallen jaren) en in liefdevolle mooie ontmoetingen.

Veel of weinig Bokalen in een legging

Veel of weinig Bokalen in een legging

By corrie on 31 augustus 2022


Bokalen vertegenwoordigen de gevoelens van een mens en als in een legging de Bokalen ontbreken geeft dat meestal aan dat er grote moeite bestaat om zich te uiten, of om met gevoelens of emoties om te gaan zeker omtrent de vraag of situatie.

De gevoelswereld is dan vaak een diep en donker gebied onder water. Een afstandelijke opstelling is dan een houding die enige houvast biedt. Wanneer er juist veel Bokalen liggen kan dit een gevoeligheid aangeven, of men kan zich teveel laten leiden, door emoties. Dan is men vaak niet in staat alle spanningen het hoofd te bieden. Is het gevoelsleven evenwichtig dan geeft dit de mogelijkheid op een rijk innerlijk leven.

Trek op gevoel eens en kaart als advies of inzicht betreffende jouw gevoelsleven…
Ik trok koningin van Pentagrammen…
Door het water (bokaal) met het element aarde kan mijn gevoelsleven mooie vruchten opleveren… (zoals nu met mijn 2e boek🥰).
Ook ik heb de natuur nodig om mijn gevoelsleven ‘op te laden’ te helen. Maar bovenal geloof ik net als zij in wonderen en ervaar daarom ook in wonderen…. en daarbij blijf ik heel aards geworteld en praktisch gericht…

Nu ben ik heel benieuwd naar jullie kaarten…
info@corrievanhesebalten.nl

De Kluizenaar in de Tarot

De Kluizenaar in de Tarot

By corrie on 22 augustus 2022

In een tarotgesprek vraag ik vaak naar de eigen indrukken, gevoelens en gedachten. Een ieder ziet zichzelf in de kaarten weerspiegeld.  Naar gelang je persoonlijke ontwikkeling, wie je bent, je situatie geef je betekenis aan de kaarten. Door mijn cliënten en cursisten te vragen naar hun eigen gewaarwording ontdekte ik steeds meer in de kaarten.

Het lijkt zo simpel, je koopt een tarotboek, je leest iets over de kaarten, je ontdekt of combineert het met de elementen. Je doet wat leggingen voor je vrienden, doet je best ze de antwoorden op hun vragen te geven. Vaak is men verwonderd en enthousiast.
Maar dit is voor mij niet hoe de tarot werkt.

Toen ik mijn eerste zelf gekochte kaartenspel in handen had trok ik de Kluizenaar. Deze kaart intrigeerde me lange tijd en nog steeds. Hij gaf me niet enkele de boodschap van trek jezelf terug neem wat afstand van dagelijkse hectiek. Maar het ging ook om de Kluizenaar in mij. Om in alle rust met behulp van de tarot naar binnen keren om zelfonderzoek te doen. Om de wijsheid van de tarot in mezelf te zoeken. Ik wilde leren stil te zijn om te kunnen luisteren naar wat mijn innerlijke gids vertelde. Het gaat om ‘ken uzelve’.  Eerlijk zijn, verantwoordelijkheid durven en kunnen nemen, mededogen en compassie, respect en liefde.

Zo zet tarot bewustwording en transformaties in gang. Dat kan weerstand  oproepen, er kunnen vluchtmechanismes in werking worden gezet. Dit pad vereist discipline en eerlijke communicatie met jezelf. Het dagelijkse leven is een inwijdingsschool, de beproevingen die het leven ons af en toe voorlegt en waar we ons doorheen moeten worstelen, of we willen of niet. En wie herkent dat niet: dat er juist door de levenslessen waar we doorheen moesten gaan, een innerlijk weten in ons ontwaakte dat ons zo eigen werd dat het een zielspareltje werd.

Het gaat er mij niet zozeer om wat de kaart betekent maar om wat ze met je doet, wat beweegt zich in je. Wat raakt het, wat vertelt de kaart je?
De tarot is een weg naar binnen. Ze vraagt je eigen antwoorden te geven, waardoor je zicht op innerlijke processen krijgt.

De tarot is een weg naar zelfkennis.  Ze nodigt uit, maar de weg dien je zelf te gaan.

💜Tarot maand energie  Augustus 2022💜

💜Tarot maand energie Augustus 2022💜

By corrie on 1 augustus 2022

De energie van de Tarotkaart Gematigdheid nodigt je uit om contact maken met je hogere zelf. Om met geduld en magie de ongelijksoortige energieën in je leven te mengen op een wijze die voor jou werkt, zodat er een alchemistische transformatie plaatsvindt. Het gaat om het vinden van de voor jou juiste balans, als voeding voor je ziel. Zo ontstaat er meer harmonie en vrede in jezelf en dat straal je uit.

Het besef dringt door dat er een grotere kracht in ons aanwezig is, hetgeen we diep in ons hart altijd al wisten. Bewustzijn van dualiteit verandert in bewustzijn van eenheid. Daardoor is iedereen met alles en iedereen verbonden.

22 juli: Maria Magdalena   vrouwelijke, heilige wijsheid

22 juli: Maria Magdalena vrouwelijke, heilige wijsheid

By corrie on 22 juli 2022

🌟Maria Magdalenadag, Van gevallen vrouw tot ingewijde..🌟

Bij zijn grote levensopdracht op aarde wordt Jezus bijgestaan door twee grote ingewijden: zijn moeder Maria, en Maria Magdalena.

Uit de vondst in 1945 in Egypte van vroegchristelijke (gnostische) geschriften bleek dat Maria Magdalena de apostola apostolorum (de apostel der apostelen)  de hoogst ingewijde was. De geestelijke levenspartner van Jezus. In de evangeliën staat ook dat Jezus demonen uit haar had gedreven. Gelukkig beseffen steeds meer mensen dat de Bijbelverhalen niet altijd letterlijk genomen moeten worden. Ze staat (net als de Tarot)  vol met symboliek die esoterische wijsheid wil overbrengen aan de spirituele ontdekkingsreiziger.

Demonen staan voor ego-aspecten die ons beletten het goddelijke te ervaren. Een uitdrijving van demonen staat voor een spiritueel zuiveringsproces. Maria was geen bezetene, maar had een proces van spiritueel ontwaken doorgemaakt..

Als jonge vrouw doorliep ze zelf alle Inwijdingen in meerdere Mysteriescholen, onder andere in Egypte, maar ook die van de Essenen in het Carmel. Ze leerde er om verborgen patronen te begrijpen, om te gaan met geestkracht, kosmische en genezende energieën in eeuwenoude ceremonieën. Uiteindelijk droeg ze het stralende Lichtkleed van de Hogepriesteres. Ze was een vrouw die het oneindige Al kende. Ze kon in hogere dimensies schouwen en vertoeven, en vertrouwde daarbij op haar intuïtie.

Maria Magdalena wordt vaak afgebeeld met een zalfpot in haar hand, niet alleen om haar te kunnen onderscheiden van Moeder Maria maar omdat bij de inwijding de novieten met heilige olie werden gezalfd.

De Kerk heeft Maria Magdalena naar beneden gehaald, zelfs tot hoer verklaard. Zo werden met haar alle vrouwen als onderdanig bestempeld.
Pas in 1969 nam paus Paulus VI officieel afstand van Maria Magdalena als zondares en in 2016 kreeg haar feestdag (22 juli) dezelfde status als die van de andere apostelen.

Maria Magdalena heeft haar positie terug als inspirerend voorbeeld voor  ongetemde en  wijze vrouwen, voor vrije geesten…. Ook zij moest alle angst en pijn die met haar aardse incarnatie te maken hadden  onder ogen komen. Alle gewonde en gekwetste delen van zichzelf liefdevol te leren erkennen en transformeren. Zo heeft ze vele sluiers weten op te lossen.

Ze wordt nu gezien als de  Godin van de tedere kracht, van oneindige compassie en wijsheid. Haar mysterieuze energie en tijdloze inzichten leven verder in alle vrouwen.
Ook de Hogepriesteres in de Tarot is de bewaarder van oude vrouwelijke, heilige wijsheid. De Hogepriesteres staat voor de spirituele kant, het meest wijze deel van ieder van ons (man of vrouw). Ze is het archetypische innerlijke weten, de intuïtie, de vrouwelijke kracht en wijsheid. Ze is de helderziende en genezeres in ons.

Leg de kaart de Hogepriesteres voor je neer. Ze is als een spiegel voor jou, een uitnodiging om innerlijk, vanuit die vrouwelijke kracht te gaan staan voor wat jij in dit leven wilt uitdragen. Ontdek wat zij je wil vertellen……

Zonnige groet

Corrie

🔥 Pinksterfeest 🔥

🔥 Pinksterfeest 🔥

By corrie on 5 juni 2022

Pinksterverhaal vertelt ons over tongen van vuur, van enthousiasme, geestdrift, aangeblazen worden! Nieuwe zin in je leven voelen borrelen en bruisen. Het vuur dat inspireert, verwarmt, energie geeft. Dat opvlamt in je hart als je het nodig hebt. Dat je er anderen mee zult aansteken en dat je je door anderen laat aansteken.

Pinksteren verwijst naar het moment waarop de spiritueel zoekende een punt op zijn pad heeft bereikt waarop de Heilige Geest – Heilige Sophia, de universele, oorspronkelijke, geestelijke wijsheid– indaalt in de mens. De pelgrim is werkelijk tot bewustzijn is gewekt.

Spiritueel gezien houdt Pinksteren in dat het Christusbewustzijn in ons wordt geactiveerd. Dit betekent dat je vanuit liefde, gelijkwaardigheid en respect voor alle levensvormen wilt leven. In plaats van vanuit angst, macht en boosheid. Meer vanuit onvoorwaardelijke liefde leven.

Als mensen zijn we allemaal zo anders in het ontvangen en het doorgeven van de vonken van liefde. Wat een geschenk is het, als je mensen tegen komt die jouw ‘taal’ spreken, zodat je de universele taal van de liefde erin kunt verstaan.

Het doet me denken aan de Tarotkaart ‘het Oordeel’ deze symboliseert de opstanding, de roeping, en de bewustwording van het Zelf. Dat we deel uit maken van een groter geheel. Het vreugdevolle moment dat wij spiritueel ontwaken.

Fijne pinksterdagen
warme groet
Corrie Van Hese Balten🔥

🧙‍♀️”Oma hoe voelt het om oud te zijn?” Vroeg mijn kleinkind laatst.

🧙‍♀️”Oma hoe voelt het om oud te zijn?” Vroeg mijn kleinkind laatst.

By corrie on 29 mei 2022

Ik was zeer verrast, aangezien ik mezelf niet oud voelde. Ik zei dat het een interessante vraag was. En na wat nagedacht te hebben antwoordde ik dat oud worden een cadeau is.

Ok vertelde ik, soms verbaas ik me over de dierbare persoon die in mijn spiegel leeft. Maar ik maak me niet lang druk om die dingen. Ik zou niet alles ruilen voor een paar grijze haren minder en een platte buik. Ik heb mijn innerlijke krachten en rijkdommen ontdekt. Ik mopper niet langer op mezelf voor het vergeten wat ik ook alweer wilde pakken, of voor het eten van een paar “lekkernijen” of te genieten van een goed glas wijn. Ik geef mezelf het recht om een beetje rommelig te zijn, extravagant te zijn en uren over het landschap voorbij mijn tuin te staren.

Ik heb enkele goede vrienden deze wereld zien verlaten, voordat ze de vrijheid hadden geproefd die gepaard gaat met oud worden.
Dus wie maakt het uit (manlief lacht naar me haha) dat ik ervoor kies om tot 2 uur ’s nachts te lezen of urenlang stukjes te schrijven en dan te slapen tot… ?
Ik zorg ervoor dat ik in beweging blijf: zo heerlijk om de muziek hard te zetten en te dansen op het ritme van de jaren 60 en 70. En als ik straks weemoedig de behoefte voel om te huilen om wat verloren liefde… zal ik het doen!

Ik sta open voor ontdekkingen, verwondering, wil graag nieuwe dingen leren en ga telkens nieuwe avonturen aan en laat me omringen door liefde, liefde en nog eens liefde.

Ik voel me niet onzeker over mijn lovehandles. Al is mijn mollige lijf niet perfect, ik loop over het strand en duik in de golven en ondanks de medelijdende blikken van de jonge vrouwen in strakke lijven geniet ik. Die worden ook oud, als ze geluk hebben… Mijn lijf heeft 3 prachtige kinderen gebaard, heeft zich weten te helen na borstkanker, ik ben er trots op!

Het is waar dat niet enkel mijn lijf maar ook mijn hart door de jaren heen littekens heeft gekregen, na het verlies van een geliefde, de pijn vanwege een kind, of omdat ik een huisdier zag sterven. Maar het is het door de pijn heengaan dat ons kracht geeft en ons laat groeien. Een ongebroken, ongeschonden hart is steriel en zal nooit het geluk kennen van imperfect zijn.

Ik ben trots dat ik lang genoeg mag leven om mijn haar grijs te zien kleuren, de rimpels op mijn gezicht te zien verschijnen en dat ik ondanks alles de glimlach van mijn jeugd heb weten te behouden. Ik kan dus heel eerlijk de vraag beantwoorden, ik vind het leuk om ouder te zijn, want ouderdom maakt me wijzer, rijker en vrijer! Ik weet dat ik niet eeuwig zal leven, maar zolang ik hier ben, ga ik volgens mijn eigen wetten leven, die van mijn hart.

Ik ga geen spijt krijgen van wat er niet was, noch zorgen maken over wat er zal zijn. De tijd die mij nog rest zal ik het leven omarmen, van het leven houden zoals ik tot vandaag deed, van mezelf houden zoals ik ben, de rest laat ik aan God over.

warme hartegroet
Corrie Van Hese Balten

💙Jouw focus, welke energie of opdracht…

💙Jouw focus, welke energie of opdracht…

By corrie on 27 mei 2022

Op welke opdracht, taak mag jij je de komende dagen je aandacht richten….

💙1. Zoek je Grote Arcana kaarten en kies op gevoel 1 kaart.

Deze kaart laat je, in je drukke leventje even een moment dieper in je ziel kijken… alle wijsheid zit in een mens verstopt en meestal weet je zelf niet hoe het je kan helpen in je huidige situatie. Daarbij helpt de grote Arcana door deze kaart voor je neer te leggen en te laten zien wat je eigenlijk al wist maar niet op kon komen.

Deze kaart beschikt over een inzichtelijke waarde die duidelijk maakt wat er van binnen gaande is en wat nu het beste is om te doen.

Deze getrokken kaart heeft je misschien ook iets te vertellen. Wat zie je, wat valt je op, waar doet ze je aan denken, wat ervaar je, wat komt er in je op..

💙2. Uit je stapel met de kleine Arcana kaarten mag je er op gevoel een trekken om te kijken hoe er het beste mee om te gaan….

Wanneer er vragen zijn mag je me altijd mailen
info@ corrievanhesebalten.nl
Je vindt me ook op Faceboek